News

  • Partnership Program

    Nếu bạn đã và đang setup shop bán hàng online hay offline, bạn có thể tham gia chương trình Partnership Program để bán hàng của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được tất cả chương trình ưu đãi đặc biệt từ chương trình này. Nếu bạn quan tâm, liên hệ chúng tôi qua email bhomzus@gmail.com. View Post
  • Affiliate Program

    Tham gia chương trình Affiliate của chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng tạo thu nhập từ việc: Giới thiệu bạn bè hay người thân mua hàng của chúng tôi Bạn có thể thành lập sale team của bạn để bán hàng của chúng tôi. Ngoài tiền lãi từ việc bán hàng, bạn còn nhận được tiền hoa hồng cùng nhiều chương trình ư... View Post
  • Special Discount

    Giảm 50% cho tất cả đơn hàng từ ngày 24/4 đến 30/4. View Post