Affiliate Program

Tham gia chương trình Affiliate của chúng tôi, bạn sẽ dễ dàng tạo thu nhập từ việc:

  • Giới thiệu bạn bè hay người thân mua hàng của chúng tôi
  • Bạn có thể thành lập sale team của bạn để bán hàng của chúng tôi. Ngoài tiền lãi từ việc bán hàng, bạn còn nhận được tiền hoa hồng cùng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt khác.

Nếu bạn quan tâm, liên hệ chúng tôi qua email bhomzus@gmail.com